Zakázkový vývoj software

Zakázkový vývoj softwaru jsme schopni realizovat ve všech aktuálně využívaných technologiích, a to od C++, C# až po technologii Enterprise Java (JEE), kterou je dnes možné označit za stěžejní technologii zejména pro:

  • vývoj podnikových informačních systémů,
  • integraci podnikových služeb formou SOA (architektura orientovaná na služby),
  • vývoj specifických webových rozhraní, založených na technologii Java Vaadin

Vaadin + Enterprise Java (JEE)

Enterprise Java (JEE)

SOA a bezpečné uložení dokumentů AiP Safe

Jsme integrátorem informačních systémů založených na architektuře orientované na služby (SOA), která přináší následující výhody :

  • standardizovaný kontrakt služby
  • princip abstrakce
  • znovupoužití
  • nezávislost
  • bezstavovost
  • princip identifikovatelnosti
  • princip skládání

Při vývoji informačních systémů založených na této architektuře využíváme standardizované postupy komunikace s datovým úložištěm (či už relační databází nebo jiným enterprise informačním systémem jako např. AiP Safe), s aplikační vrstvou (Business Logic, která představuje jádro aplikace s veškerými funkcemi, logikou systému a zpracováním dat) standardně interpretovanou aplikačním serverem, a prezentační vrstvou kterou představuje grafické uživatelské rozhraní.

Enterprise Java (JEE)

Enterprise Java (JEE)

Jsme partnerem společnosti AiP Safe s.r.o., která se dlouhodobě věnuje oblasti Document Management Systém (DMS). SW řešení AiP Safe se zaměřuje jak na globální dokumentové agendy a digitální archivy, tak i na oblast Enterprise Content Management (ECM), která pokrývá správu dokumentů napříč organizací a to včetně řízení interních procesů pomocí workflow.

Digitalizace dokumentace

Protože je USPIN s.r.o. partnerem AiP Safe s.r.o, zajišťuje i další požadavek norem ISO 9000:2000. To je bezpečné uložené procesních modelů. Digitální archiv AiP Safe umožňuje bezpečné uložení i zajištění služeb ECM (Enterprise Content Management).