Vědecký výzkum

Naše společnost se aktivně podílí na nejrůznějších projektech v akademickém prostředí a dodává software pro speciální aplikace.

Následující přehled uvádí popis vybraných vědeckých projektů, na nichž se podílíme.

Ptáci online.cz

Projekt PTÁCI ONLINE využívá tzv. „chytré ptačí budky”. Život uvnitř ptačí budky je zachycen na kamerový záznam, tento je pak následně pomocí našich algoritmů, hlubokých neuronových sítí a frameworku USPIN HOR analyzován a jsou detekovány a rozpoznávány vybrané charakteristiky, jako např. počet vajíček v hnízdě, později počty zobáčků ptáčat nebo počty příletů/odletů dospělých ptáků.

Ukázky reálné detekce vajíček v hnízdě uvádí následující galerie:

Egg detection example
Egg detection example
Egg detection example
Egg detection example
Egg detection example
Egg detection example

Více informací zde: https://www.ptacionline.cz/

Mattess

Ve spolupráci s Katedrou zpracování dřeva a biomateriálů Fakulty lesnické a dřevařské jsme vyvinuli software pro výpočet vlastností dřeva při ohybových zkouškách. Software na základě vstupů z trhacího stroje vypočte fyzikální charakteristiky napěťově-deformačního diagramu a následně poskytuje výstup v číselné i grafické podobě.

Software je k dispozici jako desktopová aplikace, nebo jako webová aplikace určená ke komerčnímu prodeji.

Ukázka vybraných obrazovek ze SW Mattess:

Mattess - desktopová aplikace
Mattess - ukázka výstupů

Více informací zde: Mattess

Tax Game

USPIN s.r.o. poskytuje technické zázemí a aplikační vývoj pro projekt TaxGame. Tento projekt zkoumá možné chování daňových subjektů při změnách daňových sazeb a politických a ekonomických podmínek na trhu.

Ukázka vybraných obrazovek ze hry TaxGame:

Tax Game

Více informací zde: TaxGame

Orchestra

Ve spolupráci se studenty Fakulty informačních technologií ČVUT připravujeme také aplikaci Orchestra, která slouží k zobrazení notových zápisů (partů) pro jednotlivé hudebníky v rámci orchestru.

Ukázka vybraných obrazovek aplikace Orchestra:

Ukázka z aplikace Orchestra

Více informací zde: Orchestra

Studentské hry

Podporujeme a vedeme také vývoj celé řady her a dalších studentských projektů na Fakultě informačních technologií ČVUT a Provozně ekonomické fakultě ČZU.

Lovci žraloků

Ukázka vybraných obrazovek ze hry:

Ukázka ze hry Sharks

Hrajte zde: Žraloci

Vzdušný souboj stíhačů

Ukázka vybraných obrazovek ze hry: