Referenční projekty

Společnost USPIN s.r.o. se aktivně podílí na realizaci řady zajímavých projektů v oblasti počítačového vidění, zpracování obrazu a vývoje průmyslového software pro speciální aplikace. V následujícím přehledu uvádíme některé z nejzajímavějších projektů.

Piston Rings Komarov s.r.o. - automatizovaná kontroly kvality

V rámci projektu zprovoznění roboticko-optické jednotky pro kontrolu kvality těsnících prvků spalovacích motorů byl ve spolupráci se společností Piston Rings Komarov s.r.o. navržen a realizován komplexní systém pro snímání obrazu, klasifikaci obrazových vstupů a ovládání robotické jednotky. Součástí řešení byl návrh vhodného systému osvětlení, výběr optických senzorů zajišťujících vysokou kvalitu snímaného obrazu a implementace software pro ovládání robotické jednotky. Klíčovou součástí celého systému je pak technologie USPIN Hightech Object Recognition umožňující přesnou a spolehlivou detekci a rozpoznání vad materiálu.

V současnosti je na roboticko-optické jednotce možné realizovat měření s přesností na 0,005 milimetrů.

Ukázky reálné detekce vad v rámci automatizované kontroly kvality: