Propagační videa a materiály

Následující sekce představí ve stručných videosekvcencích projekty, které jsem schopni úspěšně řešit.

Počítačové vidění a ukázkové aplikace

V následujícím videu si můžete prohlédnout vybrané příklady využití frameworku USPIN HOR na konkrétních případových studiích.

Ukázka detekce objektů pomocí neuronové sítě

Ukázka detekce objektů pomocí hlubokých neuronových sítí a technik deep learningu.

Inteligentní bezpečnostní systémy

Ukázka využití umělé inteligence pro eliminaci falešných poplachů, které vznikají v důsledku běžných situací.