Procesní analýza a modelování obchodních procesů

Prvním krokem k zajištění kvality služeb ve vaší organizaci by měla být analýza a popis obchodních procesů. Tento logický krok je navíc plně v souladu s doporučením mezinárodního standardu managementu kvality ISO 9001, jenž nabádá právě k přijetí procesního přístupu. Ideálním nástrojem pro realizaci tohoto přístupu je procesní modelování.

Procesní modelování umožňuje efektivně popsat a následně analyzovat obchodní procesy v organizaci a je v současné době považováno za jednu ze strategických znalostí, které jsou nezbytné pro zajištění kvality služeb organizace.

Procesní diagram

Enterprise Java (JEE)

Podílíme se, ve spolupráci s vědeckou komunitou FIT ČVUT, na návrhu norem kvality procesních modelů. Procesní modelování je v principu možné provádět „dobře“, či „hůř“. Je tedy velmi vhodné umět změřit, zde je procesní model opravdovým obrazem obchodních procesů v organizaci. Proto jsme, na základě studia a vlastních zkušeností, definovali řadu parametrů kvality procesních modelů.

Míry kvality procesních modelů

Enterprise Java (JEE)

V řadě procesních modelů jsme využili nejmodernější technologie sledování pohybu očí k zajištění tzv. použitelnosti a přehlednosti procesního modelu. Výsledky těchto prací byly publikovány ve vědeckých periodicích , věříme že dostatečně prokazují naše kompetence v této oblasti.

Digitalizace dokumentace

Protože je USPIN s.r.o. partnerem AiP Safe s.r.o, zajišťuje i další požadavek norem ISO 9000:2000. To je bezpečné uložené procesních modelů. Digitální archiv AiP Safe umožňuje bezpečné uložení i zajištění služeb ECM (Enterprise Content Management).