Neuronové sítě a umělá inteligence

Umělá inteligence a obecně soft-computing nachází uplatnění zejména v oblastech, kde se doposud pro rozhodování využívá znalostí a expertních postupů stanovených specialisty. Jsme přesvědčení, že vhodné využití umělé inteligence nabízí unikátní možnost využít existující data, fotografie a kamerové záznamy pro nasazení automatizačních inovačních řešení a zvýšit tak kvalitu a efektivitu práce.

Máme rozsáhle zkušenosti s výběrem vhodné architektury neuronových sítí pro konkrétní situace. Neuronové sítě využíváme i v oblasti rozpoznání obrazu a detekce objektů v obrazu obsažených, a to zejména v situacích, kdy je z důvodu proměnlivosti podmínek základní algoritmické řešení nedostatečné. Využíváme modifikované implementace neuronových sítí pro rozpoznání objektů (ResNet, eXception), a dále i neuronové sítě, které umožňují detekci objektů v obraze obsažených, zejména pak sítě typu Yolo (YOLO v3) a modelů z nich odvozených.

USPIN umělá inteligence : Bird eggs detection

Egg detection example
Egg detection example
Egg detection example
Egg detection example
Egg detection example
Egg detection example

Pro detekci vad a šumů, zejména v případech, kdy zákazník nevyžaduje detailní klasifikaci chybových situací využívám neuronové sítě pro detekci anomálií, přičemž výhodou jsou nižší požadavky na shromáždění chybových situací. Obrazy jsou následně umělou inteligencí pouze rozčleněny do kategorií „správně“ / „špatně“.

Hledáte konzultaci či poradenství v oblasti umělé inteligence?

Kontaktujte nás na následující emailové adrese : info@uspin.cz